Nawigacja

Konkursy organizowane w naszej szkole

Konkursy

Konkursy organizowane w naszej szkole

    

 

Konkurs o tytuł ,,Mistrza matematyki"

 

   Jest organizowany corocznie w maju. Biorą w nim udział uczniowie klas pierwszych i drugich. Zakres materiału jaki muszą opanować uczestnicy wykracza poza program gimnazjum. Nagrodą dla zwycięzcy jest celująca ocena z matematyki na koniec roku szkolnego oraz  książka.

Chętnych nie brakuje.

 

                                                          Konkurs biblijny

 

      Raz w roku, odbywa się Konkurs Wiedzy Biblijnej organizowany przez Wydział Katechizacji Dzieci i Młodzieży oraz  Zespół Szkół Katolickich Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Do etapu szkolnego mogą się zgłaszać uczniowie, którzy wykazują się znajomością ksiąg biblijnych, zarówno Starego jaki i Nowego Testamentu. Jego celem jest pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże.  

 

                               

  

                                                       Konkurs ,,Czar par" 

                                            Regulamin konkursu

 

Organizator: Miejski Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

w Wieluniu

Termin: 27 kwietnia (czwartek) 2017r. godz. 9.00

Miejsce: sala gimnastyczna w Gimnazjum nr3 w Wieluniu

Uczestnicy: uczniowie szkół gimnazjalnych

Cele turnieju:

 • rozwijanie zainteresowań matematyczno - przyrodniczych,               
 • konfrontacja wiedzy i umiejętności,
 • efektywne współdziałanie w zespole.

Zasady uczestnictwa

Każda ze szkół może zgłosić do udziału w turnieju dwuosobowy zespół, który może składać się z uczniów różnych klas.         

Szkoła zgłasza pisemnie imienne składy drużyn z nazwiskiem opiekuna grupy do 24 kwietnia na adres: gimnazjum3wielun@wp.pl

lub telefonicznie pod nr tel.(043) 843 1710.

 

         Nagrody: zwycięskie drużyny otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

Tematyka konkursu obejmuje wiedzę z matematyki, chemii, fizyki, biologii i geografii z zakresu:

 • liczby i działania, równania, nierówności, układy równań,  kąty wpisane i środkowe, potęgi i pierwiastki, wielokąty, koła i okręgi, graniastosłupy i ostrosłupy, bryły obrotowe,
 • geografia Europy,
 • nauka o człowieku, genetyka, kręgowce i bezkręgowce, odgłosy zwierząt,
 • budowa atomu, reakcje chemiczne, roztwory wodne, wodorotlenki, kwasy, sole, węglowodory, pochodne węglowodorów, stechometria,
 • kinematyka, dynamika, praca, moc i energia, prąd elektryczny.

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                               

 

    

Aktualności

Kontakt

 • Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Wieluniu
  ul.Traugutta 38
  98-300 Wieluń
  woj.łódzkie

 • 438431710

Galeria zdjęć