Nawigacja

Pedagog szkolny

                       

                                 

   Funkcję pedagoga w naszej szkole pełni pani mgr Elżbieta Płóciennik.

Można się do niej zwrócić z każdym problemem, z którym młody człowiek nie potrafi sobie sam poradzić, gdy:

- czuje, że nikt go nie rozumie, jest samotny, chciałby porozmawiać z kimś życzliwym,

- ma problemy rodzinne, znajduje się w trudnej sytuacji materialnej,

- nie potrafi porozumieć się z nauczycielem,

- chciałby pomóc innym, lecz nie wie w jaki sposób,

- chciałby podzielić się swoją radością, sukcesem,

- ma ciekawe pomysły, które chciałby zaprezentować.

 

Z pedagogiem możesz skontaktować się w szkole w godzinach:

poniedziałek- 9.00- 12.45

wtorek - 9.00- 11.45

środa - 9.00- 14.45

czwartek -  9.00- 12.45

piątek -9.00- 13.30

 

lub drogą elektroniczną na adres: plociennik.e@wp.pl

WARTO WIEDZIEĆ!

CYBERPRZEMOC

Bezpieczny Internet

Internet to wspaniały wynalazek, z którego korzystają wszyscy – dzieci i dorośli. Jest kopalnią wiedzy i informacji, platformą kontaktu z rówieśnikami, miejscem nauki, placem zabaw, sklepem, kuźnią kultury. Należy jednak pamiętać, że Internet wykorzystywany nieostrożnie, może wyrządzić znaczne krzywdy. Nękanie rówieśników on-line, wyciek danych osobowych, dostęp do treści nieodpowiednich dla dziecka, instalowanie wirusów to problemy, które mogą nieść poważne konsekwencje.

 

Uczeń jest ofiarą przemocy

 

1. Każdy pracownik szkoły w sytuacji ujawnienia zjawiska cyberprzemocy

informuje dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego.

2. Pedagog szkolny wraz z wychowawcą ustala okoliczności zdarzenia oraz, jeśli to

możliwe, sprawcę i zabezpiecza dowody. Ze swoich działań sporządzają notatkę.

3. Dyrektor szkoły lub pedagog szkolny powiadamia rodziców ofiary o ustaleniach oraz informuje o możliwości zgłoszenia sprawy na policję. Z rozmów z rodzicami

sporządza notatkę.

4. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie sprawcy cyberprzemocy, dyrektor wyznacza osobę,  która doprowadza do usunięcia kompromitujących materiałów (np. wspólnie z administratorem serwisu) oraz powiadamia o zdarzeniu policję lub sąd rodzinny.

 

Przepisy polskiego prawa nie przewidują sankcji karnych za dopuszczenie się cyberprzemocy. Jednak nie oznacza to, że sprawca takiej formy przemocy może czuć się bezkarny. Bowiem za prześladowanie i uporczywe nękanie grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 ( art. 190a k k.), za niesławieniew mowie lub na piśmie grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności ( art.190 k.k) natomiast o przestępstwach przeciwko ochronie informacji mówi art. 265 i nast.k.k

Uświadamiamy uczniom, że jeśli zostało złamane praw, może nie on bezpośrednio ucierpiał, ale jego  najlepszy kolega- zgłoś to na policję ( telefon interwencyjny 112 lub strona internetowa www.policja.pl)

 

Uczeń jest sprawcą cyberprzemocy

1. Każdy pracownik szkoły w sytuacji ujawnienia zjawiska cyberprzemocy informuje  dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego.

2. Pedagog szkolny ustala okoliczności zdarzenia, ustala sprawcę i zabezpiecza dowody.

3. Dyrektor szkoły lub pedagog szkolny powiadamia rodziców sprawcy oraz sąd rodzinny lub policję. Z rozmów z rodzicami sporządza notatkę.

4. Pedagog szkolny i wychowawca przeprowadzają rozmowę ze sprawcą, która ma na celu zobowiązać go do zaprzestania nagannego zachowania i usunięcia zdjęć lub filmów z internetu. Z rozmowy sporządzają notatkę.

 

Jeśli czujesz się zagrożony, ośmieszany i poniżany, jeśli ktoś podszywa się pod ciebie w Internecie, jeśli znalazłeś przerobione swoje zdjęcie w sieci, lub ktoś cię nagabuje, zadaje ci krępujące pytania, czy nalega na spotkanie- powiedz o tym rodzicom, pedagogowi szkolnemu, nauczycielowi lub innej zaufanej osobie dorosłej.

Jeśli krępujesz się o tym mówić osobom znanym ze szkoły

- skontaktuj się ze specjalistami, którzy doradzą Ci, jak rozwiązać problem ( skorzystaj z komunikatora na stronie www.helpline.org.pl lub zadzwoń pod bezpłatny numer 0 800 100 100)

Czy wiesz, że masz prawo zadzwonić pod:

 • Bezpłatny telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje.
 • Bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw dziecka 800 12 12 12

 

Więcej informacji na temat zagrożeń w sieci na stronach:

 •  www.dziecko w sieci.fdn.pl

 

Aktualności

Kontakt

 • Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Wieluniu
  ul.Traugutta 38
  98-300 Wieluń
  woj.łódzkie

 • 438431710

Galeria zdjęć