Nawigacja

Historia szkoły Świetlica szkolna Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej i Samorząd Uczniowski Klasy integracyjne

O szkole

Historia szkoły

                                                                                HISTORIA SZKOŁY

HISTORIA naszej szkoły rozpoczyna się w roku 1999, kiedy to w związku z reformą systemu oświatowego powołano nowy rodzaj placówek- gimnazja. Stanowisko dyrektora powierzono wówczas mgr Barbarze Wójcik. To właśnie jej przypadło zadanie zorganizowania szkoły jak również skompletowanie kadry pedagogicznej i personelu technicznego.

   1 września 1999roku, w dniu inauguracji roku szkolnego pani dyrektor przywitała sześć klas pierwszych, razem 154 uczniów.

Budynek przy ulicy Traugutta 38 mieszczący dwie szkoły- podstawową i gimnazjum- pękał w szwach. Przez pierwszy rok uczniowie obu szkół korzystali wspólnie ze świetlicy, stołówki, pracowni komputerowej, pracowni muzycznej, sali gimnastycznej, biblioteki, szatni, a nauczyciele zajmowali wspólny pokój nauczycielski. W kolejnych latach nasze gimnazjum zwiększało liczbę oddziałów, a w związku z tym rosła liczba uczniów.

1 października 2001roku wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży powiatu wieluńskiego została utworzona klasa gimnazjalna przygotowująca jednocześnie do zawodu uczniów, którzy z różnych przyczyn mieli opóźnienia w nauce. W chwili obecnej klasa taka już nie istnieje. Od 2004roku funkcjonuje natomiast klasa integracyjna.

Z roku na rok polepszała sie także baza lokalowa szkoły. Obecnie zajmujemy całe piętro budynku, mamy własną pracownię multimedialną, świetlicę, gabinet dyrektora, gabinet pedagoga szkolnego, sekretariat. Największą bolączką na dzień dzisiejszy jest brak własnej sali gimnastycznej. Mamy jednak nadzieję, że nasze marzenie spełni się i w niedalekiej przyszłości taka hala powstanie.

  Obecnie jedna z klas z każdego poziomu realizuje  rozszerzony program nauczania z języka angielskiego, jedna klasa ma zwiększoną liczbę godzin wychowania fizycznego, funkcjonuje także klasa integracyjna.

                                      FUNKCJĘ DYREKTORA SZKOŁY PEŁNILI:

- mgr Barbara Wójcik- od momentu powstania szkoły, a więc od 1999 do 2007roku,

- mgr Arleta Czyż- od 2007 do 2012roku,

- obecnie  mgr  Zbigniew Gajda- od  2012 roku.

Funkcję wicedyrektora w latach 2003- 2005 objęła pani mgr Elżbieta Wieloch- Kostrzewa.

 

       NA STAŁE DO KALENDARZA SZKOLNEGO WESZŁY:              

- Dni Otwarte- uczniowie goszczą swoich młodszych kolegów ze szkół podstawowych stojących przed podjęciem decyzji o wyborze przyszłego gimnazjum,

- studniówki- na zakończenie nauki w gimnazjum,

- biwaki- wspólne wyjazdy bardzo integrują uczniów, a zwłaszcza pierwszoklasistów, dlatego bardzo ważne jest, aby brały w nich udział wszystkie klasy pierwsze,

- otrzęsiny ,,nowych" gimnazjalistów,

- wycieczki do muzeum Auschwitz- Birkenau do Oświęcimia- ich celem  jest pokazanie młodzieży świadectw eksterminacyjnej polityki okupanta hitlerowskiego wobec narodu polskiego oraz przypomnienie nieludzkich metod postępowania hitlerowców z bezbronną ludnością.
   Bardzo duże wrażenie na młodzieży robi zawsze zwiedzanie ,,bloku 11 " i ,,ściany śmierci". Tam też składamy hołd ofiarom, paląc znicze.
    Wyjazdy te pozostają na długo w pamięci uczniów.

Aktualności

Kontakt

  • Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Wieluniu
    ul.Traugutta 38
    98-300 Wieluń
    woj.łódzkie

  • 438431710

Galeria zdjęć